skyltkocept personal

Om oss på Skyltkoncept

Sedan starten av Skyltkoncept 2012 har vi snabbt etablerat oss på den nordiska skyltmarknaden. Vi är en liten organisation som sätter våra kunder i fokus. Vi levererar skyltar till allt från mindre bolag till rikstäckande organisationer. Det viktiga för oss är en bra dialog, planering samt ett hållbart långsiktigt arbete som gör det enkelt för våra kunder att beställa skyltar.

Vi sköter allt från idé och design till bygglov, färdig produkt och installation. Genom ett genuint intresse för att ta fram de bästa produkterna och servicen har vi vunnit många kunders förtroende. Vi har en ständig uppföljning av kvalité och service för att hela tiden förbättra Skyltkoncept. Vår utveckling har en positiv kurva och Vi ser ljust på framtiden. Vi har klart för oss att man aldrig är bättre än sitt senaste projekt, därför är våra kunder alltid i fokus. ”The customer is the boss”.

Alla våra montörer är handplockade och arbetar professionellt och effektivt. Vi bär alltid ID 06 och har relevanta utbildningar för lift, el, säkerhet med mera.

Skyltkoncept – Från idé till verklighet
Vi arbetar hårt för att ge våra kunder skyltlösningar som speglar verksamheten på rätt vis. Alla företag har olika behov och genom en bra dialog och vår erfarenhet skapar vi tillsammans er image.

Vi på Skyltkoncept leder dig från idé till färdig produkt.

Miljöpolicy – 2016

• Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav • … men har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.
• Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och miljöpolicyminimera transporter.
• Att företaget skall arbeta i förebyggande syfte.
• Vi försöker alltid samåka och optimera våra resvägar för att minska utsläpp.
• Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt. Alla skyltar som kasseras miljösorteras på vår miljöstation.
• Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
• Vi ställer också miljökrav på entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.
• Vi går igenom vårt miljöarbete varje år i samband med kvalitétsuppföljning.

om skyltkoncept

Göteborg

Telefon: 031-753 97 76
Epost: goteborg@skyltkoncept.se
Adress: Backa Strandgata 15
422 46 Hisings Backa
Västra Götalands län

 

Stockholm

Telefon: 08-559 25 114
Epost:stockholm@skyltkoncept.se
Adress: Marknadsvägen 6
120 44 Årsta
Stockholm